GDPR

TERMENI SI CONDITII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociatia Adrenallina Media asigura Utilizatorul care foloseste in mod legal aplicatiile Asociatia Adrenallina Media de pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale acestuia si de respectarea dreptului sau la protectia vietii private, in privinta prelucrarii propriilor date cu caracter personal. Aceasta obligatie nu subzista daca informatiile respective au fost dezvaluite de catre Utilizator catre alte persoane ori in situatia in care aceste informatii au intrat in posesia altor persoane in mod fraudulos, neimplicand culpa Asociatia Adrenallina Media sau in cazul in care Asociatia Adrenallina Media este obligata sa le dezvaluie prin acte normative in vigoare aplicabile.

Utilizatorul intelege si este de acord ca exercitarea dreptului sau de opozitie fata de prelucrarea propriilor date cu caracter personal in conditiile si termenii mentionati prin prezentul document ar putea conduce la imposibilitatea prestarii anumitor servicii sau indeplinirii anumitor obligatii de catre Asociatia Adrenallina Media. Daca refuzul Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea furnizarii serviciilor de comunicatii electronice sau la imposibilitatea punerii la dispozitie a serviciilor site-ului si aplicatiilor, Asociatia Adrenallina Media va fi exonerat de orice raspundere pentru prejudiciile suferite de Utilizator in acest sens.

Conform cerintelor Regulamentului general U.E. privind protectia datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (denumit in cele ce urmeaza “GDPR”), care consolideaza drepturile persoanelor vizate si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal in Uniunea Europeana si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,  Asociatia Adrenallina Media si imputernicitii sai prelucreaza si administreaza in conditii de siguranta datele personale colectate de la persoane fizice in scopul derularii activitatilor de inscriere a participantilor si/sau voluntarilor la Duathlon Mogosoaia Series, cat si de informare al acestora despre evenimentul organizat, despre functionalitatile disponibile in platforma pusa la dispozitia Utilizatorilor, in scopuri de plata a taxei de participare pentru inscrisi, precum si in scopuri de marketing, reclama, publicitate, organizare de campanii promotionale si atribuire premii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza direct de catre Asociatia Adrenallina Media precum si prin imputerniciti, conform prevederilor GDPR, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerintelor de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvaluite numai persoanelor autorizate, in conditii stabilite prin proceduri tehnice si organizatorice adecvate pentru pastrarea confidentialitatii datelor personale, de protejare impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, conform legilor aplicabile si GDPR.

Prin participarea la campaniile de marketing si publicitate organizate de Asociatia Adrenallina Media si transmiterea datelor personale inclusiv prin intermediul unor aplicatii automate on line si/sau prin completarea datelor personale in formularul de inscriere participanti si / sau voluntari la evenimentul Mogosoaia Duathlon Series si bifarea sectiunii “Doresc sa primesc mesaje referitoare la promotii si oferte speciale  Asociatia Adrenallina Media le partenerilor sai ” si folosirea aplicatiilor Asociatia Adrenallina Media, persoanele vizate isi exprima explicit consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate (inclusiv, dar fara a se limita la, colectarea, utilizarea si stocarea acestora) si pentru includerea in baza de date a Asociatia Adrenallina Media in scopurile precizate mai sus.

Prin bifarea casutei “Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ”, persoanele vizate isi exprima totodata explicit consimtamantul ca Asociatia Adrenallina Media sa poata furniza/transmite datele personale in scopurile precizate mai sus si companiilor afiliate CEZ Romania S.A (prin companii afiliate Asociatia Adrenallina Media intelegandu-se companiile in care Asociatia Adrenallina Media exercita controlul) sau altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat in temeiul unui angajament de confidentialitate incheiat prin care se garanteaza ca aceste date sunt protejate impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat si ca transmiterea se face conform legislatiei in vigoare.

Scopurile constituirii bazei de date a Asociatia Adrenallina Media il reprezinta inscrierea participantilor si/sau a voluntarilor la Mogosoaia Duathlon Series cat si informarea acestora despre evenimentul organizat, despre functionalitatile disponibile in platforma pusa la dispozitia Utilizatorilor, in scopuri de plata a taxei de participare pentru inscrisi, precum si in scopuri de marketing, reclama, publicitate, organizare de campanii promotionale si atribuire premii.

Asociatia Adrenallina Media prelucreaza datele personale ale inscrisilor / voluntarilor Mogosoaia Duathlon Series, in temeiul legilor aplicabile si al GDPR, cu buna-credinta, in scopuri legitime, pentru informarea lor prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la campaniile sau alte actiuni de marketing si publicitate desfasurate de Asociatia Adrenallina Media si/sau de catre partenerii sai. Asociatia Adrenallina Media pastreaza informatiile personale colectate pe perioada de desfasurare a activitatii societatii utilizand politici si proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securitatii acestor date.

Asociatia Adrenallina Media pune la dispozitia Utilizatorilor o adresa speciala de e-mail:

office@adrenallinamedia.ro  (pentru informatii tehnice despre traseu, inscrieri si alte informatii) si

Conform GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces – persoanele vizate au dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia Asociatia Adrenallina Media.;

Dreptul la rectificare – persoanele vizate au dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia Asociatia Adrenallina Media in cazul in care ajung sa fie inexacte, incorecte sau incomplete;

Dreptul de a fi uitat – in anumite circumstante, persoanele vizate pot cere ca datele cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia Asociatia Adrenallina Media sa fie sterse din evidentele Asociatia Adrenallina Media.;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in anumite conditii, persoanele vizate pot cere restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia Asociatia Adrenallina Media.;

Dreptul la portabilitate – in anumite conditii, persoanele vizate au dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia Asociatia Adrenallina Media catre o alta organizatie;

Dreptul de opozitie la prelucrare – persoanele vizate au dreptul de a se opune activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal care le apartin, in situatii justificate de circumstantele lor personale; cand prelucrarea cu privire la care se exercita dreptul de opozitie are ca scop activitati de marketing direct, persoana vizata se poate opune oricand si neconditionat la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

Dreptul de a va opune prelucrarii care presupune luarea automata a deciziilor (ex. profilarea) – persoanele vizate au dreptul de a se opune actelor de prelucrare a datelor lor cu caracter personal care implica sau au ca rezultat luarea de decizii automate (de exemplu prin crearea de profile);

Dreptul de a adresa sesizari – pentru orice incalcari ale drepturilor sale cu privire la protectia datelor sale cu caracter personal aflate in posesia Asociatia Adrenallina Media persoanele vizate vor putea adresa sesizari si petitii utilizand datele de contact de mai jos si, in caz de raspuns nesatisfacator, catre responsabilul pentru protectia datelor din cadrul Asociatia Adrenallina Media si/sau autoritatile relevante (ANSPDCP).

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile de mai sus accesand sectiunea «Date Personale» de pe aceasta pagina

IV. DISPOZITII FINALE

Asociatia Adrenallina Media isi rezerva dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp fara a anunta personal fiecare Utilizator si fara a fi necesar un acord expres al Utilizatorilor in acest sens. Modificarile vor fi aduse la cunostinta Utilizatorilor prin afisare pe site-ul web la adresa www.duathlonseries.ro.ro si/sau in aplicatiile on-line Asociatia Adrenallina Media si vor fi considerate ca fiind acceptate de catre Utilizator daca acestia continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe canalele mentionate.

Asociatia Adrenallina Media recomanda sa verificati in permanenta site-ul nostru pentru a fi la curent cu orice modificare a Termenilor si Conditiilor din prezentul document sau alte documente similare, cu precadere inainte de orice accesare a site-ului sau utilizare a aplicatiei si sa ne semnalati daca intervin modificari care nu corespund convingerilor dumneavoastra. In caz contrar se considera ca ati acceptat tacit termenii si conditiile de utilizare a site-ului/aplicatiei si/sau de prelucrare a datelor cu caracter personal. In situatia in care legea impune, in contextul acestor modificari, primirea consimtamantului expres, specific si neechivoc cu privire la colectarea si prelucrarea anumitor categorii de date personale, va vom solicita acest consimtamant in conditiile legii.

Asociatia Adrenallina Media nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute in prezentul document ca rezultat al oricarei cauze aflate in afara controlului sau, incluzand, dar fara a se limita la evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inactiunea guvernului, a altor retele, a unor terti sau a unor autoritati competente pentru care Asociatia Adrenallina Media nu este responsabil.

Acest website (cu exceptia link-urilor catre site-uri externe) este controlat de catre Asociatia Adrenallina Media Prin accesarea acestui site, Utilizatorii accepta ca orice disputa legata de acesta va fi guvernata si interpretata in concordanta cu legislatia romaneasca si va fi dedusa spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.

Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia (in alte state), in masura in care conditiile tehnice o permit. Asociatia Adrenallina Media nu garanteaza in niciun fel ca prin continutul sau, acest site se supune legislatiei aplicabile in alte tari din afara Romaniei (inclusiv referitoare la proprietatea intelectuala).

Utilizatorii confirma ca au citit si accepta termenii si conditiile stipulate. Utilizarea serviciului implica acceptarea in totalitate a acestor termeni si conditii.

In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile mentionate, va rugam sa nu folositi acest site.